دکتر محمد محمودی

1402-02-14T00:07:19+03:30

توجه و تمرکز متخصص بیماری های سالمندان بر روی افزایش سلامتی، پیشگیری از بیماری و افزایش کیفیت زندگی می باشد. چگونه یک متخصص بیماریهای سالمندان به من کمک می کند:بسیاری از سالمندان در حال مصرف چندین دارو به صورت همزمان می باشد. متخصص بیماریهای سالمندان به طور ویژه درباره عوارض داروها [بیشتر بخوانید]