تعریف

چگونه یک متخصص بیماریهای سالمندان به من کمک می کند

1402-01-05T12:30:39+03:30

مطالعات نشان می دهد که سلامتی همه مهم است. بسیاری از سالمندان در حال مصرف چندین دارو به صورت همزمان می باشد متخصص بیماریهای سالمندان به طور خصوصی درباره عوارض داروها و تاثیر منفی آنها بر روی قشر سالمند آموزش دیده است بنابر این می توانند داروهایی را که اولویت دارند حفظ و [بیشتر بخوانید]

چگونه یک متخصص بیماریهای سالمندان به من کمک می کند1402-01-05T12:30:39+03:30

تغییرات نرمال سالمندی

1402-01-05T12:23:36+03:30

با افزایش سن تغییرات محسوسی در عملکرد هر یک از ارگان های بدن شکل میگیرد که عمدتا این تغییرات منجر به کاهش کارکرد ارگان نسبت به سنین جوانی میشود. باید توجه داشت هرچند به طور کلی این تغییرات باعث کارکرد کلی عضو میشود ولی این کاهش کار کرد موجب بروز بیماری ناتوانی فرد سالمند [بیشتر بخوانید]

تغییرات نرمال سالمندی1402-01-05T12:23:36+03:30

عنوان

بازگشت به بالا